บริการทัวร์แม่กาษา 4ชม.(บ่าย)

รหัสสินค้า : 4006

ราคา

800.00 ฿


1,000.00 ฿

 (-20%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 800.00 ฿

กำหนดการ(ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ)

13.00น. รับจากที่พักในแม่กาษา

13.15น. เที่ยวชมอุทยานเทวะดอยสา หรือ วิสดอมฟิลด์(เลือก 1 จุด)

14.30น. เที่ยวสวนดอกไม้ ที่สวนละออ

15.30น. แช่น้ำแร่ร้อนที่ อโรคยาศาลโป่งคำราม

17.00น. กลับถึงที่พัก

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 303