บริการทัวร์แม่กาษา 3 ชม.(เช้า)

รหัสสินค้า : 4002

ราคา

600.00 ฿


800.00 ฿

 (-25%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 600.00 ฿

ทัวร์แม่กาษา

9.00น. รับจากที่พักในแม่กาษา

9.15น. เที่ยวชมอุทยานเทวะดอยสา

10.15น. ถ่ายภาพ เพ้นท์สวยๆ ที่วิสดอมฟิล์ด

11.15น. แช่น้ำแร่ร้อนที่ อโรคยาศาลโป่งคำราม

12.00น. ทานอาหารกลางวันที่ ภูกาษา คาเฟ่

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 305